6730 Rainier Ave S Somali

Jabooda Properties iyo JW Architects waxay ka wadashaqeynayaan naqshadeynta dib u dhisidda  6730 & 6724 Rainier Ave S. Markii la dhameystiro, waxaa jiri doona 26 guri oo cusub, tootal ahaan. Mashruucu wuxuu ahaan doonaa dhismo 3 dabaq ah oo leh 25 boos oo gaari-dhigasho. Hadda un baan bilaabeynaa qorsheynta – dhisiddu waxay bilaaban kartaa Deyrta 2022 dhismuhuna wuxuu furmi karaa Xagaaga 2023.

Baaritaankan wuxuu furnaanaayaa 09-09-2021 ilaa 09-30-2021. Markaa ka bacdi, waxaa la bilaabayaa u diyaar garowga dib u eegista naqshada magaalada howsheeda iyo talaabooyinka ogolaanshaha.

Si aad u hesho qorshaha howshaan iyo la socodka horumarka dib u eegista naqshada iyo horu u socodka ogolaanshaha, raadi cinwaanka mashruuca (6730 & 6724 Rainier Ave S) ama mashruuca numbarkiisa (3038313-EG) dib u eegida naqshadaynta iskajwalka ama Seattle Service Portal. Hadaad doonayso inaad dhaqso u hesho warbixinta naqshada booqo  Department of Neighborhood’s Webpage.

Baaritaakani waa qarsoodi, inkastoo warbixintaada loo soo bandhigayo bulshada. Fadlan hala wadaagin warbixinta kuu qaaska ah/warbixin xasaaasi ah. JW Architects ayaa u ururinayso warbixintoo dhan, laakiin waxaa loo gudbin karaa City of Seattle. Sidaa awgeed macluumaadka shaqsiyadeed waxaa laga yaabaa in loo baahdo loona soo bandhigo qayb sedexaad oo codsata kuna saabsan ficilka diiwaanka bulshada ee Washignton.

Take Survey

Download Flyer