6730 Rainier Ave S Somali

Dhicitaanka Ogeysiinta

Marka la gaaro 09-30- 2021, baaritaanka 6730 & 6724 Rainier Ave S waa uu xirmayaa, markaana naqshadu waa ay bilaabanaysaa. Waana qadarinaynaa dhamaan fikrad celinta na soo gaadho.

Si aad u hesho qorshaha howshaan iyo la socodka horumarka dib u eegista naqshada iyo horu u socodka ogolaanshaha, raadi cinwaanka mashruuca (6730 & 6724 Rainier Ave S) ama mashruuca numbarkiisa (3038313-EG) dib u eegida naqshadaynta iskajwalka ama Seattle Service Portal. Hadaad doonayso inaad dhaqso u hesho warbixinta naqshada booqo  Department of Neighborhood’s Webpage.